logo

Top news

Dinsdag 19 september: Chinese erewachten verwelkomen de minister-president van Singapore in de Grote Volkszaal in Peking.Wat je moet weten over anabolen steroïden Dus dat is het eenvoudige gedeelte: Als je iemand ziet die extreem droog is en wel degelijk groter is dan de..
Read more
Habe auch nichts gegen Besuche in einem Swingerclub oder auch Puff, wenn es dich auch so antörnt wie mich.Als Mitglied von Gay Chat Leipzig wird dein Profil automatisch und kostenlos auf ähnlichen gay Datingseiten oder an ähnliche Mitglieder im Infinite Connections Netzwerk angezeigt.So..
Read more

Vrouwen ontmoeten uit Marokko


vrouwen ontmoeten uit Marokko

En als gij verkiest, een min voor uw kinderen te nemen, zal er geen blaam op u rusten, mits gij hetgeen gij overeenkomt naar billijkheid betaalt.
Kwaad is datgene, waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; daar zij verwerpen, hetgeen Allah heeft geopenbaard, er afkerig van zijnde, dat Allah Zijn genade doet dalen over diegenen Zijner dienaren, die Hij wil.
Ik ga een aantal kritische stukken schrijven over de islam.
Eremoorden op vrouwen die naar de westerse cultuur neigen, Van Gogh, een vrouw die haar ergernis over agressieve Marokkanen uitspreekt in een supermarkt, vele mensen die zich bemoeiden met agressie op straat, huizen van buurtbewoners die zich ergeren aan agressie van moslimjongeren worden in brand.En vergeet niet, elkander goed te doen.Voorzeker, degenen, die hetgeen Wij aan tekenen en leiding hebben nedergezonden, verbergen, nadat Wij zein het Boek aan de mensen duidelijk hebben gemaakt, zijn het, die Allah vervloekt en zij die het recht hebben te vervloeken, vervloeken hen ook.De maanden der bedevaart zijn bekend, dus, wie geslacht dader register zip code besluit ter bedevaart te gaan in deze maanden, bedenke, dat er geen onreine taal, noch enige overtreding, noch enige twist gedurende de bedevaart mag zijn.Moord en intimidatie ook in Nederland In Nederland en Europa zijn al vele moorden gepleegd, door moslims op hun critici.Gaat dan voort, vanwaar het volk voortgaat en zoekt vergiffenis van Allah; Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.Zou iemand uwer wensen dat er voor hem sex contacts een tuin was met palmbomen en wijnstokken waardoor beken vloeien en waarin voor hem allerlei vruchten groeien, terwijl hij oud is en een zwak nakomelingschap heeft, en dat hem (de tuin) een vurige wervelwind treft en hem.
Beveelt gij de mensen het goede te doen en vergeet daarbij u zelf, hoewel gij het Boek leest?
En het is u niet geoorloofd, iets te nemen van hetgeen gij haar hebt gegeven, tenzij beiden vrezen, Allah's bepalingen niet in acht te kunnen nemen.
En, indien gij kwijtscheldt is dit dichter bij de godsvrucht.Juist dit motief, het 'verwestersen is cruciaal in de motivering van deze eremoorden.Godsdienst kon een collectief aanvaard waandenkbeeld worden juist doordat god als almachtig en alwetend boven de mens werd geplaatst, en boven menselijke kritiek werd verheven.Noodzaak van kritiek op godsdiensten, het vrije woord maakt verandering mogelijk: verandering van zienswijze, van fundamenten, van wetten, van samenlevingsvormen etc.En hun profeet zeide tot hen: "Waarlijk, Allah heeft Taloet (Saul) als koning over u aangesteld." Zij zeiden: "Hoe kan vrouw zoekt contact hij over ons regeren, terwijl wij meer recht op heerschappij hebben dan hij en hem geen overvloed van rijkdommen is gegeven?" Hij zeide: "Voorzeker, Allah.Maar hij, die vrijwillig goed doet, het zal beter voor hem zijn.Wij zullen u uw fouten vergeven en Wij zullen meer geven aan degenen, die goed doen.".


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap