logo

Top news

Minder bekend is dat dat ook gold voor goud, metalen (koper, tin, lood etc.De naam Irene werd voor velen meer dan slechts een naam.Na de vraag van de andere vrouw waar zij geboren is blijken zij tweeling zussen te zijn.Na de inbeslagname eind..
Read more
Al-Qaeda komt van de, ahl-us Sunnah wa Jamaah stroming - ook bekend als, salafis of Al-Hoeroeba vreemdelingen of Mensen van Tauhied Wahhabi tak van de islam, wat uitlegt waarom Zarqawi in Irak de term gebruikt.11 september was een daad van vergelding.De rechtvaardiging voor..
Read more

Vervaldatum in excel


vervaldatum in excel

Het is een simpele versie, waarin geen rekening is gehouden met afschrijvingen, privé gebruik, belastingen, enz.
Kolom F: In deze kolom zet u de omschrijving van het product of de dienst.
Vanaf 2012 vervallen wettelijke verlofdagen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin zij zijn opgebouwd.
Verkoopboek, een, vrouwen ontmoeten cafe inkoopboek en een, kasboek.
Duur mduration Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde 100 bedraagt GIR mirr Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten NTE nominal Geeft als resultaat.Kolom P: In deze kolom staat de vervaldatum.Databasefuncties, database functions, dbgemiddelde daverage Berekent de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens dbaantal dcount Telt de cellen met getallen in een database dbaantalc dcounta Telt de niet-lege cellen in een database dblezen dget Retourneert én record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database.Wissen trim Verwijdert de spaties uit een tekst hoofdletters upper Zet tekst om in hoofdletters waarde value Converteert tekst naar een getal.Lege.cellen countblank Telt het aantal lege cellen in een bereik S countif Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium S countifs Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria covariantie covar Geeft als resultaat.PI sqrtpi Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi) subtotaal subtotal Geeft als resultaat een subtotaal voor een bereik SOM SUM Telt de argumenten op S sumif Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium S sumifs Telt.Elke factuur die u verstuurt zet u in dit overzicht.Kolom J: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 21 BTW tarief geldt.Kolom L: In deze kolom staat een formule, hier wordt automatisch het 21 BTW bedrag uitgerekend.Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig.Datum.VB couppcd Geeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vór de stortingsdatum NTE cumipmt Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd CUM.
In dit blad zitten enkel formules verwerkt.
N.HEX DEC2HEX Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal DEC.
DAG eomonth Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden UUR hour Converteert een serieel getal naar uren minuut minute Converteert een serieel naar getal minuten maand month Converteert een serieel getal naar.
X2miny2 sumx2MY2 Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices SOM.Kolom G: In deze kolom zet u het bedrag exclusief BTW, waarbij het 0 BTW tarief geldt.In kolom L staat een formule, hier wordt automatisch het 6 BTW bedrag uitgerekend.Datum.NB coupncd Geeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum coup.Kubuslid, cubemember, retourneert een lid of tupel in een kubushiërarchie.Aantal coupnum Geeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum coup.Kolom F: In kolom F zet u of het inkoop betreft of bedrijfskosten.X2plusy2 sumx2PY2 Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices SOM.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap